Introductie

Aan de slag met Servicemelding.App

Deze handleiding zal je helpen om snel aan de slag te kunnen gaan met de servicemelding app. Alle belangrijke zaken zijn hierin gedocumenteerd, maar mochten er nog aanvullende vragen zijn, kun je altijd contact met ons opnemen.


Backoffice applicatie

De backoffice applicatie is een webapplicatie, ontwikkeld voor gebruik op een desktop. Middels deze applicatie kunnen behandelaars, klanten en gebruikers worden aangemaakt en beheerd en kunnen de meldingen worden behandeld.

Gebruikersbeheer

Om gebruikers voor de backoffice applicatie aan te maken, ga je naar 'medewerkers'. Dit zijn de interne gebruikers die gebruik zullen gaan maken van de backoffice applicatie. Zij kunnen andere medewerkers aanmaken, wijzigen of verwijderen, de verschillende klanten beheren en meldingen behandelen.

... ...
Klantenbeheer

Om klanten toe te kunnen voegen of te beheren, ga je naar 'klanten'. Bij het toevoegen of wijzigen van een klant is het mogelijk de basisinformatie in te vullen, zoals de naam, een notificatie emailadres, telefoonnummer en eventueel een standaard behandelaar. Nadat een klant is toegevoegd kunnen vestigingen en gebruikers worden toegekend aan de klant. De gebruikers kunnen gekoppeld worden aan een vestiging. Wanneer een gebruiker is aangemaakt kan deze inloggen op de mobiele app.

... ...
Meldigenbeheer

Wanneer een gebruiker van de klant een melding aanmaakt, komt deze melding in het meldingenoverzicht te staan. In dit scherm kan de melding worden beheerd. Hier kan de huidige status worden toegekend, en behandelaar worden gekozen of gewijzigd en opmerkingen worden geplaatst richting de klant. Bij het plaatsen van een opmerking krijgt de klant een email op de ingestelde notificatie emailadressen.

... ...

Mobiele applicatie

De mobiele app is een webapplicatie, ontwikkeld voor gebruik op een smartphone. Middels deze applicatie kunnen meldingen aangemaakt worden.

Meldingenoverzicht

Bij het openen van de mobiele app ziet de gebruiker een overzicht van zijn aangemaakte meldingen met daarbij het meldingsnummer en de huidige status. Wanneer de melding wordt aangeklikt is een uitgebreidere samenvatting van de melding te zien. Ook zijn hier de contactgegevens van de behandelaar te vinden, wanneer een behandelaar is toegewezen aan de melding.

... ...
Meldingen aanmaken

Via de plusknop in het meldingenoverzicht kan een nieuwe melding worden aangemaakt. In dit scherm kan de vestiging worden gekozen waarvoor de melding moet worden aangemaakt. De vestigingen die hier zichtbaar zijn, zijn de vestigingen die eerder zijn gekoppeld aan de gebruiker via de backoffice applicatie. Hierna kan een meldingssoort worden gekozen, een onderwerp worden toegevoegd en een omschrijving van de melding worden weergeven. Ter verduidelijking van de melding kan de gebruiker ook een of meerdere foto's toevoegen, door een nieuwe foto te maken of een foto uit de fotobibliotheek van de smartphone te kiezen.

... ...